Category Archives: Söyleşi

Prodigital Dijital Baskı Makineleri

Lidya Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Rıza Başoğlu: “İşini iyi yöneten, süreçten büyüyerek çıkacaktır”

“Umuyorum ki, 2019 yılını tüm ekonomik unsurlar ve ülkemiz kayıpsız atlatır ve ülkemizin hak ettiği kalite ve verimlilik değerlerine ulaşırız”

 Lidya Grup Yönetim Kurulu Danışman Rıza Başoğlu, 2019 yılına ait Dijital Teknik dergisine özel açıklamalarda bulundu. Dijital teknolojinin gelişmesi baskı sektörünü ve hedef kitlesini de hızlı olarak geliştirdiğini söyleyen Başoğlu, “Dijital teknolojinin kabiliyetleri, baskı kalitesi, farklı medyalara uygulanabilmesi ve boya çeşitliliği iş kolunda  yeni, yeni pazarlar açtı. Seri üretimden, butik kişiye özel üretimlere, camdan, ahşaba, taşa, kumaşa baskıya kadar gelişen imkanlar farklı sektörleri de bu pazarın potansiyeli haline getirdi” diye konuştu.

 Rıza Bey, endüstriyel reklam sektörü açısından 2018 yılı genel anlamda nasıl geçti? Hem piyasalar hemde Lidya Grup olarak bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Rıza Başoğlu: 2019 yılına bir önceki yılın olumsuz yansıma ve etkileriyle girdik.  2018 yılının ilk çeyreğinden sonra ekonomide endişeler oluşmaya başladı daha sonra daralma  kendini hissettirmeye başladı ve son çeyrekte de durma noktasına geldi. Özellikle endüstriyel Pazar gibi büyük yatırımların gerçekleştiği alanlarda dövizle borçlanmanın durdurulması yatırım yapma gücüne sahip ve büyüme potansiyeli olan nakit akışlarını iyi yöneten işletmeleri de etkiledi. TL faizlerde ki artış pazarın daraldığı noktada yatırımı efektif  olmaktan çıkardı . Bizim sektörümüzde ki ürünlerin diğer yatırım ürünlerinde uygulanan (İş makinaları v.b) %1 lik KDV avantajından faydalanamaması ve bu nedenle de döviz leasing yapılamaması piyasayı olumsuz etkiledi. Bu durum doğal olarak bizleri de etkiledi. Lidya açısından ilk 6 aylık sonuçların çok iyi olması ve zamanında alınan kararlar ve bunların hızlı eyleme geçirilmesi ile başarı denilebilecek süreç  yönetiminin gerçekleşmesi sağlandı.

 Her ne kadar piyasada bir daralma olsa da iş dünyası süreklilik arz ediyor. Firma olarak hangi özellikleriniz ve avantajlarınızı ön plana çıkardınız?

Rıza Başoğlu: Maalesef Türkiye ekonomisi 7-8 senede bir ekonomik darboğaza giriyor. Bu süreçlerin atlatılması için teşhislerin doğru konması çözümü kolaylaştıracaktır. Krizler ile yüzleşmek gerekir. Önemli olan büyük bedeller ödemeden bu tip dalgaları atlatabilmektir. Çünkü hayat devam ediyor ve tüm olumsuzluklar karşısında ürettiğiniz çözümler sizi daha da güçlendirir ve Pazar büyümese dahi sizin etki alanınız ve iş yapma kapasiteniz gelişir. Dolayısıyla krizleri kazanıma çevirebilmek gerekir. Bunun için genel ekonomiyi iyi izlemek, içinde bulunduğunuz sektörü iyi tanımanız, buna bağlı ihtiyaçları doğru tahmin edebilecek stratejik yaklaşımınız ile bunu doğru uygulamaya sokabilecek insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Lidya 2018 yılının dördüncü ayından itibaren nakit yönetimini biraz daha ön plana çıkardı, müşterilerine daha da yakınlaştı ve bir anlamda bu sürecin yönetilmesi için rehberlik yapma misyonunu benimsedi.  Müşterilerinin  faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla sıkışılan noktalarda daha esnek oldu. Sektörün dinamizmine, moral değerlerine  katkı sağlamak amacıyla sektör medyalarında etkin şekilde yer alınmaya çalışıldı. Doğal olarak bunun Lidya’nın yönetim perspektifi, sektöre ve müşterilerine açık, net  tavır içinde olması ile finansal opsiyonları iyi kullanmasına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

2019 yılına yönelik nasıl bir pazarlama stratejiniz olacak? Pazardaki payınızı artırmaya yönelik ne tür çalışmalar içinde olacaksınız?

Rıza Başoğlu: 2019 yılında pazarın büyümeyeceğini ve finansal darboğazdan dolayı da biraz daha küçüleceğini öngörüyoruz. Ancak Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu anlamda yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Diğer anlamda da büyüme mecburiyetinde ve dinamizminde olan bir ülke konumundayız. Bu arada Dünya ekonomisindeki daralmaları ve siyasal gerginliklerin dünyada yol açtığı istikrarsızlıkları göz ardı etmemek gerekir. Tüm bunlara rağmen işini iyi yöneten ve içinde bulunduğu koşulları iyi gören ve buna göre çözüm arayan işletmeler bu süreçten büyüyerek çıkacaklardır. Özellikle ithalata bağlı olan sektör oyuncuları artık geleceklerini tek bir markanın keyfiyetine bırakmamalıdır. Sektörlerinin Dünyadaki gelişimini yakından izleyip pazarın ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri portföylerine katmalıdırlar. İnovatif olunmalıdır. Lidya da bu çerçevede  2019 yılında mevcut ürün portföyünü geliştirecek ve müşterilerine daha zengin ve güçlü çözüm modelleri ile hizmet sunacaktır. Diğer taraftan da satış ve teknik servis noktalarına yapılan yatırımlar ile organizasyon daha da güçlendirilmektedir.

 Yurt içinde ve yurt dışında hem katılım hem de ziyaret noktasında birçok etkinlik içindesiniz. 2019 yılında hangi fuarlarda yer almayı düşünüyorsunuz? Bu noktada yurt içi ve yurt dışı fuarların performansına yönelik düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Rıza Başoğlu: Dünyanın önemli teknoloji markalarının temsilciliği ve iş ortaklığı bizim bir çok noktada temsil etmemizi de zorunlu hale getiriyor. Yurt dışında Drupa, Fespa gibi fuarların yanında Ülkemizde zaman faktörü ile  daha yüksek katılımlı tek bir sektör fuarının daha faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Bugüne kadarki tecrübe ve gözlemlerimiz  tek bir fuarın konsantrasyon, maliyetler ve ziyaretçileri doyurması  açısından daha faydalı ve etkili olacağını gösteriyor. Aksi takdirde yaşanan bölünmeler ve yeteri kadar etkinliğin sağlanamaması tüketicilerde de fuarların zaman kaybına neden olduğu  olgusunun yerleşmesine neden olabilir ve bu sektöre uzun vadede zarar verir. Bu düşünceler ile Lidya büyük olasılıkla 2019 yılında bir fuara katılmayı planlamaktadır.

 Dijital baskının farklı sektörlerde yaygınlaşması firmanıza bir avantaj sağladı mı? Sizin firma olarak farklı sektörlere ulaşma imkanınız oldu mu? Yurt içi piyasadaki satış grafiğinizi artırmaya yönelik olarak bayilik ağınızı genişletme noktasında çalışmalarınız olacak mı?

Rıza Başoğlu: Dijital teknolojinin gelişmesi baskı sektörünü ve hedef kitlesini de hızlı olarak geliştirdi.  Dijital teknolojinin kabiliyetleri, baskı kalitesi, farklı medyalara uygulanabilmesi ve boya çeşitliliği iş kolunda  yeni, yeni pazarlar açtı. Seri üretimden, butik kişiye özel üretimlere, camdan, ahşaba, taşa, kumaşa baskıya kadar gelişen imkanlar farklı sektörleri de bu pazarın potansiyeli  haline getirdi. Lidya’nın sahip olduğu ürünler ve bu konuda ki tecrübesi farklı sektörlere ulaşmayı sağladı ve bundan sonrada geliştirmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca indirekt kanalda yaptığımız çalışmalar ve nitelikli  bayi  sayısını artırma çalışmaları sonuca daha da katkı sağlayacaktır.

Kullanıcıların yatırım noktasındaki tercihlerine yönelik vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Doğru makine ve malzeme seçiminde hangi kritere dikkat etmek gerekir?

Rıza Başoğlu: Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak Dünya da rekabet de her geçen gün hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak birçok ekipman, malzeme üretilmekte ve satılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi; üretilen ekipmanın üreticinin geliştirdiği, tasarımını ve fonksiyonlarını belirlediği ürün olup olmadığı. Yani yatırım yapılacak ekipmanın başka bir markanın taklidi, sadece bir takım özellikleri ile benzeyen  cihaz olmamasına özen gösterilmelidir.  Bu tip cihazların satın alma maliyetleri cazip gibi gözükmekle birlikte toplam sahip olma maliyetleri son derece yüksek olup, sürekliliği veya ihtiyaçların değişip gelişmesine bağlı farklı bir seçenek sunabilme imkanının olmaması yatırımcıyı yorar ve işletme içi standartlarının bozulmasına ve  iş kalitesinin düşmesine neden olur. Bununda anlamı Pazar kaybıdır. İkinci ve en önemli nokta ise; satış sonrası servis ağı ve kalitesidir. Aslında bu faktör toplam sahip olma maliyetine direkt  tesir eder. Malzeme tedarik sürelerinden ekipmana müdahale sürelerine  kadar önemlidir. Özellikle ekipmanın bulunduğu bölge ile hizmet veren şirketin uzakta olması ve sınırlı personel ile çalışması hizmet kalitesini düşürdüğü gibi hizmet verme sürelerini de kontrolsüz hale getirir. Kurumsal kanal açısında da en önemli nokta anlaşmaları merkez ile yapan şirketlerin bölge ofislerine hizmetin kimin tarafından verildiği  konusudur.  Kısaca ekipman tercihinde bulundukları firmaların Türkiye genelinde hizmet veren ve bu hizmeti her bölgede aynı standartlarda verebilecek güçte  olmalarına önem vermeleri ve  hizmeti kesintiye uğratmayacak güce sahip organizasyonları  tercih etmelerini öneririz.

Endüstriyel sektörünün daha iyi noktalar gelmesi için sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

 Rıza Başoğlu: Umarım 2019 yılını tüm ekonomik unsurlar ve ülkemiz daha fazla zarar görmeden atlatır ve ülkemizin hak ettiği kalite ve verimlilik değerlerine ulaşırız.

Eğlencenin yeni yüzü: Artenpark

Arten Reklam, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrika ile temalı parklar ve oyun grupları üretimi gerçekleştiriyor.

Farklı sektörlerde sıkça adını duyduğumuz Arten Şirketler Grubu son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet Parkı” projesinde adından söz ettiriyor. 2003 yılından bu yana endüstriyel reklam sektörünün içinde olan Hakan Şenkal tarafından kurulan Arten Reklam, dijital baskıdan, tabela, promosyondan matbaa çözümlerine kadar geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdürüyor. Arten Reklam, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrika ile temalı parklar ve oyun grupları üretimi gerçekleştiriyor. Ar-Ge çalışmalarını neticesinde projelendirilen ve hayata geçirilen proje çerçevesinde polyesterden üretilen temalı parklar ve oyun grupları üretmekteyiz. Ürünlerimizin tescillerini aldık. Buradaki konseptlerin tasarımları tamamen firmamıza ait. Temalı oyun gruplarında bir açık vardı biz bunu gördük. Uzaktan bakıldığında bütün temalı oyun parkları plastikten oluşan sadece görselliği olan ürünler. Oysa Temalı Oyun Parkı dediğimiz zaman, çocuk o parka girdiğinde hem görsel hem işlevselliği ile orada oynasın. Biz bunu amaçladık. Çocuk parklarında sıkça karşılaştığımız mantar evini,  salıncak ve kaydırağa çevirdik ve bunun da tescilini aldık. Tasarımı tamamen bize ait. Biz bunların yanı sıra kendi tarihimize yönelik Ulubatlı Hasan ve yeniçeri konsepti yaptık. Çocuklarımız hem mutlu olsun hem tarihimizi tanısın diye Fatih Sultan Mehmet Han’ın Şahi Topunu kaydırağa çevirdik. Olumlu tepkiler aldık.

Ürünlerinizde en çok neye dikkat ediyor ve neyi işliyorsunuz?

Hakan Şenkal: Oyun grubu olarak kalite, sağlamlık, estetik, görsel ve işlevsel ürünler üretmeye dikkat ediyoruz. Bütün ürünlerimizde bir temayı işledik. Örneğin, doğayı işledik bunun için 6-7 metrelik  ağaç yaptık. İçine tırtıl ve leylekleri koyduk. Bunun dışında mantar evinin salıncak kısmına arı mayaları gibi figürler ekledik. Her bir ürüne değişik enstantaneler koyduk. Sağlığa zararı olmayan ve tamiri olabilen ürünleri kullanıyoruz.

Şu ana kadar kaç konseptiniz oldu?

Hakan Şenkal: Şuan da 16 büyük konseptimiz oldu. 5 tanesi yolda. 16 konseptin stok olarak her birinden üçer dörder tane bitmiş halde bekleyen hazır ürünlerimiz var. En güzel tarafı bütün konseptlerimizin kalıplarını kendimiz alıyoruz. 3-5 günde bir işi üretebilme imkânına sahibiz. Üretime 35-40 kişilik bir kadro ile devam ediyoruz.

Hedef kitlenizden biraz bahseder misiniz?

Hakan Şenkal: Arten Park olarak yurt genelinde tüm belediyeler, oteller, siteler, sahil şeritleri gibi göze hitap eden yerlerde çalışmalarımızı hizmete sunmayı hedefliyoruz. Hayal edilebilen bir projeyi hayata geçirebiliriz. Alan ne kadar büyük olursa olsun polyesterden üretebileceğimiz bir çok ürünü hayata geçirebiliriz. Projelere açığız ancak gün vermek zorundayız. Stoğumuzdan istenilen bir üründe zaten teslimi hemen yapılabilir. Ama yeni bir ürünse bu zaman ister. Ayrıca yurtdışı hedefimiz de var.

Müşterileriniz kurulumları nasıl yapıyor, onu da siz mi yapıyorsunuz?

Hakan Şenkal: Kurulumlar evet bize ait. Ancak müşteri der ki “ben kurulum yapacağım” ona göre fiyat verilir. Montajı bize ait olur ona göre fiyat değerlendirmesi yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet Parkı” adı altında başlattığı projede yer alacak mısınız?

Hakan Şenkal: Potansiyel olarak bütün belediyeler ve oteller bizim müşterimiz. Hemen hemen her yaşam alanında müşterimiz var. O nedenle biz de olacağız. Biz sadece “siz hayal edin biz yapalım” diyoruz.

Sektöre mesajınız var mı?

Hakan Şenkal: Türkiye’nin neresinde olursa olsun bizim ürünlerle alakalı arz talep olduğu sürece onların da kazancına dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu iş bir pastadır ve bu pastada herkese yetecek kadar dilim var.

2E Reklam Ürünleri’nin Galaxy ve Phaeton çözümlerine yoğun talep

Altay Altın: “Doğru müşteriye, doğru makine ilkemizi koruyoruz. Öncelikle firma ihtiyaçlarını tespit edip onlara katkı sağlayacak, farklılık oluşturacak sistemleri kuruyoruz. Kalite ve servis hizmetimizden ödün vermeden iş birlikteliğimizi sürdüreceğiz”

2E Reklam Ürünleri, Türkiye Distribütörü olduğu GALAXY ve PHAETON markalı ürünlerdeki kampanyalar ve yeni teknolojiler ile SIGN İstanbul Fuarı’na katıldı. Özellikle 3.2m hız ve kaliteyi müşterilerle buluşturan Phaeton 3288X modeli ile çok ilgi gördü. Aynı makine üzerinde 12pl yada 24pl seçeneklerini kullanabiliyor ve Bilboard modunda 2 pass 297metrekare baskı alabiliyor.

Galaxy marka baskı makinesi ile Epson DX5 baskı kafası kullanarak kaliteli baskılar yapmak mümkün. Ayrıca otomatik kafa koruma sisteminin olması, 3mm – 5mm dekota ya baskı yapabilmesiyle de farklılık oluşturuyor.

Fuarla ilgili 2E Reklam Ürünleri Genel Müdürü Altay Altın sorularımızı yanıtladı.

2E Reklam Ürünleri olarak SIGN İstanbul Fuarı’na katılarak sektörle buluştunuz. Öncelikle bu yılki SIGN İstanbul Fuarı’na ilişkin görüş ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Nasıl bir fuar oldu? Bu yıl ilk defa 5 gün olarak gerçekleşmesine ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?

Altay Altın: Bu yıl tanıtımlarının çok iyi yapılması, tanıtım için bütçenin iyi tutulması ile ziyaretçi sayısının artışını sağladığını düşünüyorum. Yatırımcıların ziyaretçi olması sebebiyle gerçek müşteri profilinin fazla olduğu ve satış sözleşmelerinin yapıldığı bir fuar gerçekleşti. Fuarın 5 gün olması katılımcılar için yorucu oldu ancak yararlı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü genelde fuarlarda ilk gün, alışma hazırlıkların devam ettiği genelde fazla ziyaretçi olmadığı gün olarak geçiyordu. Bu sebeple 1 gün fazla olması bizlere katkı sağladı. Ama gelecek yıl takvimin 4 gün olacağını öğrendik, keşke takvim uygun olsa yine 5 gün olsaydı.

2E Reklam Ürünleri fuarda hangi yeniliklerini ziyaretçilerle buluşturdu? Ziyaretçilerin hangi ürünlere ilgisi daha fazla gerçekleşti?

Altay Altın: Türkiye Distribütörü olduğumuz GALAXY ve PHAETON markalı ürünlerde kampanyalar ve yeni teknolojiler ile ziyaretçileri buluşturduk. Özellikle 3.2m hız ve kaliteyi müşterilerle buluşturan Phaeton 3288X modeli ile çok ilgi gördük. Aynı makine üzerinde 12pl yada 24pl seçeneklerini kullanabiliyoruz ve Bilboard modunda 2 pass 297 metrekare baskı alabiliyoruz. Eco Solvent boya kullanan bu sistem sağlık açısından da fayda sağlıyor. Galaxy marka baskı makinemiz ile Epson DX5 baskı kafası kullanarak kaliteli baskılar yapmak mümkün. Ayrıca otomatik kafa koruma sisteminin olması, 3mm – 5mm dekota ya baskı yapabilmesi ile de farklılık oluşturyor.161LC modeli kampanya olarak 5.900 USD + KDVD olarak değerlendirildi ve hatırı sayılır sözleşmeler yapıldı. GCC plotterlar da oldukça fazla ilgi gördü ve Laser Pro 380X model Lazer ile birlikte müşterilere farklılıkları anlatıldı, demolar yapıldı.

2E Reklam Ürünleri, kurulduğu tarihten bu yana, sektöre her zaman kalite, yenilik ve performans noktasında sunduğu hizmetlerle tanınıyor. Bu bağlamda standınız beş gün boyunca çok yoğundu. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

Altay Altın: Doğru müşteriye, doğru makine ilkemizi koruyoruz. Öncelikle firma ihtiyaçlarını tespit edip onlara katkı sağlayacak, farklılık oluşturacak sistemleri kuruyoruz. Yine yenilikleri standımızda sergilediğimiz için gerçekten yoğun, ilgili ziyaretçilerin olduğu bir fuar geçirdik. Yenilikleri takip ederek bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Kalite ve servis hizmetimizden ödün vermeden iş birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

SIGN İstanbul Fuarı’na katılan ve ziyaret eden birçok kişiyle görüşmeleriniz oldu. Bu görüşmelerinize istinaden sektörün yatırım iştahını ve geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?

Altay Altın: Geçen sene SIGN İstanbul Fuarı’na katılmamıştık. Fuar programımızı FESPA fuarı ile değerlendirmiştik. Bu yıl her 2 fuarda katılımcı olup yeniliklerimizi sektör ile buluşturacağız. Türkiye’de yaşanan ekonomik yavaşlama, döviz kur hareketliliği, piyasalardaki tahsilat zorluğu ve nakit darlığını aşmak için farklılık yaratmak zorundayız. Müşterilerimize en büyük tavsiyemizin rekabeti fiyat olarak yapmamalarıdır. Farklılıkları yaratarak, işlerini kaliteli ve zamanında ürün teslimi ile son kullanıcıları memnun ederek, yaşanan bu daralmayı aşabileceklerini düşünüyorum. Son kullanıcı da zamanında kaliteli ürün almak istiyorsa bu kurallara uyacak, satın almaları sadece fiyat olarak değerlendirmeyeceklerdir. Bunun anlatılarak uygulanır olması, sektörün gelişmesini para kazanmalarını sağlar. Sorduğumuz herkes işlerin yoğun ama para kazanamadıkları yönünde, bence bu konuda zamanında önlemler alınmalı, rekabet koşulları yeniden değerlendirilmelidir.

Son olarak endüstriyel reklam sektörüne bir mesajınız var mı?

Altay Altın: Yapacakları yatırımları sağlayacak firmaları iyi etüd etmeli, geçmişlerine bakmalı ve yasal olan ürünleri almaya dikkat etmeleri yönünde tavsiyemiz olacaktır. Bu sayede alınan makineler üretici tarafında garanti kapsamında olacak ve olası sorunların çözümü kolaylıkla sağlanabilecektir.