Eskiden böyle değilmiş!

Mehmet Ali Özbudun 

Kendilerini “merkez sağ” olarak tanımlayan bir grup eski politikacı, ekonomiyi tartışıyor.

Öğreniyoruz ki..

-Ekonomi, takur tukur ediyormuş. Eskiden böyle değilmiş. İşler çok daha iyiymiş.

Doğrudur, vaktiyle işler böyle değildi. Tıkır tıkır işleyen, pırıl pırıl bir ekonomi devretmiştiniz. Kıymetinizi bilemedik. Yeniden iktidara geleceğiniz günleri, hasretle bekliyoruz. Sizleri çok özledik.

Ne diyelim?

-Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır!

***

Gelelim yaptıklarınıza..

Hatırlar mısınız, bilmem.

Devr-i iktidarınızda..

-Siyasette “grekoromen” ekonomide “karakucak” güreşiyordunuz. Nereye el atsanız, hakem kararıyla “tuş” oluyordu.

-Yolsuzluk ve kokuşmuşluk bakımından, muz cumhuriyetlerini aratmadınız.

-Çift haneli kronik enflasyonu, “büyümenin ve istihdamın bedeli” diye yutturdunuz.

-Enflasyonu önlemek yerine, onunla birlikte yaşamanın yollarını keşfettiniz.

-TL’yi sıfırlarla donattınız. Halkımızı, kuyruğunda 16 tane sıfır barındıran katrilyonlu rakamlarla tanıştırdınız.

***

-“Seçmene selam!” faslından, sosyal güvenlik kurumlarını çökerttiniz.

-Kamu bankalarını ikinci bir hazine gibi kullanarak, görev zararları marifetiyle, kamu açığını maskelediniz.

-Bütçe dışı fonlar ihdas ederek ve söz konusu “dipsiz kuyuları” Sayıştay denetiminin dışına taşıyarak, Meclis’ten geçen bütçenin yanında, ikinci bir bütçe oluşturdunuz. Böylece, popülist siyaseti finanse ettiniz.

-IMF, “önce reform, sonra para” dediğinde, “önce para, sonra reform” gibi kurnazlıklara tevessül ettiniz.

Özetlemek gerekirse..

1990-2001 döneminde, ortalama büyüme yüzde 3.2’ye gerilerken, ortalama enflasyon yüzde 75’e tırmandı.

-Ekonomi, 1994, 1999 ve 2001 yıllarında (sırasıyla -6.1, -6.4, -9.5 olmak üzere) üç defa negatif büyüdü.

-Kısa vadeye yoğunlaşan devasa bir borç stokunu, çok yüksek bir reel faizle, “konsolidasyon ve moratoryum” dedikodularının gölgesinde döndürmeye çalıştınız.

Liste uzatılabilir.

***

Şubat 2001 kriziyle birlikte, tam anlamıyla dibe vurdunuz.

Kasım 2002’de sandığa gömüldünüz ve bir daha çıkamadınız.

Şimdi mi?

Şimdilerde eskinin özlemini çekiyorsunuz. Olup biten bundan ibaret.

 

Print Friendly, PDF & Email