Karmaşada yol almak

Prof. Dr. İsmail Kaya 

Yolunu bilmeyen ve bulamayanlar için hayat büyük bir karmaşa. Siyasette de, iş dünyasında da, karmaşayı aşabilen, onu lehine kullanabilenler öne çıkıyor.

Aslında firmalar, partiler, projeler, kampanyalar, vs. karmaşayı düzene dönüştürüp kargaşada yol almak için birer çözüm, birer araç.

Pazarlamada karmaşadan ekmek çıkarmak, her şeyden ve herkesten önce, pazarda görünmeyen belli düzenleri görebilmekle başlıyor. Bir hedef, bir iş, bir ürün, bir satış, bir kazanç için bir fırsat penceresi görmek, pazarlamanın başladığına işaret.

Daha sonra, fırsata odaklı bir strateji ve onu uygulayacak bir ekip, kargaşanın belirsizliğini belirliliğe ve kazançlı bir sonuca dönüştürecek bir düzen ve birtakım kurallarla sahneye çıkılıyor.

Vakti geldikçe her birim ve ekip oyununu oynuyor, olan oluyor, perde kapanıyor. Ardından yeni bir oyun başlıyor. Hayat sürüp gidiyor.

Bilgi ve iletişimdeki devrimlerle değişim hızı ve karmaşıklığı çok artmış bir dünyada, eskinin çözümleri yetersiz kalıyor.

Kendini düzene sokarak karmaşıklıkta yol almak isteyen firmalar, komuta kontrol anlayışlarını da revize etmek zorundalar.

Belirlilik ve kesinlikten belirsizlik ve ihtimallere, öngörülebilirden öngörülemeze, düzenliden düzensize, merkezîlikten merkezkaçlığa, formelden informele, sıkı kurallardan gevşek ilkelere, baskıcı dış disiplinden özdisipline, itaatten inisiyatife, kabullenmekten katılmaya ve iş birliğine, optimal kararlardan mâkul-makbûl kararlara, lineer ve dikey haberleşmelerden etkileşimli ve yatay haberleşmelere, hiyerarşik ve bürokratikten organik ve duruma mahsus organizasyonlara, yöneten ve işlem odaklı liderlikten, delege eden ve dönüştüren liderliğe, işleri ve prosedürleri yönetmekten oyunu ve operasyonları yönetmeye geçişler gerekiyor.

Karmaşıklıkta başarı, düzenlemekten çok, karmaşıklığa uyum yeteneğiyle ilgili.

Ekiplere nelerin ve nasıl yapılacağından çok neyin amaçlandığını bildirmek; yöneticiler dahil herkesin gözlerini müşterilerine çevirip, her işin ucunun müşteriye nasıl dokunacağını, nelerin müşterileri mest edeceğini görmelerini sağlamak gerekiyor.

Çevre ve şartlar hızla değiştiğinden, kıvraklık ve hız önem kazanıyor. Her kademede her an, anlık geri dönüşler almak, bilgiye dayanmak, Ben yerine Biz demek gerekiyor.

Tabiî, yöneticiler dahil, paradigmalar yenilenmedikçe karmaşada yol alınamıyor, işler daha beter karışıyor.

 

Print Friendly, PDF & Email