Size anayasa verelim!

Mehmet Ali Özbudun 

Ehlen ve sehlen!

Mısır’daki darbeyi, müthiş bir el çabukluğuyla gerçekleştiren çağdaş firavunlara?bir?teklifim var.

Anlaşıldığı kadarıyla, önümüzdeki yıl içinde “güdümlü ve kontörlü demokrasiye” geçmeyi planlıyorsunuz.

Diyorum ki..

Anayasa çalışmalarınızda, bizim 1982 Anayasası’ndan ararlanabilirsiniz.?1982?Anayasası,?her bakımdan dört dörtlük bir darbenin ürünüdür. Yıllar itibariyle pek çok değişikliğe uğramıştır; şimdilerde, modifiye otomobilleri andırmaktadır.

Sayın firavunlar..

Bu anayasa, bizi otuz yıl idare etti, sizin coğrafyanızda “en az elli yıl” herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Tepe tepe kullanırsınız. Size, anayasamızın hiç değişiklik yapılmamış olan “organik-katkısız” versiyonunu tavsiye ediyorum.

***

Gelelim, 1982 Anayasası’nın vaktiyle barındırdığı faziletlere ve parlak siciline:

-Devletin diliyle yazılmıştır. Devleti, vatandaşına karşı “koruyan ve kollayan” bir anayasadır.

-İç?ve?dış?şoklara?dayanıklıdır. Kırmızı çizgilerle donatılmıştır. Toplum mühendisliğine soyunan kadrolar için idealdir.

-Gerektiğinde, bir “yargı iktidarına” (juristocracy) rahatlıkla zemin hazırlayabilir.

-Her türlü jakoben yoruma açıktır. Orduya ihtiyaç duymadan kotarılabilecek sivil darbelere meşruiyet oluşturmak bakımından biçilmiş kaftandır.

Dahası..

-Anayasa yargısını ve idari yargıyı kontrol ettiğiniz sürece, hiçbir problemle karşılaşmazsınız.

-Başta siyasi partiler kanunu olmak üzere, gerekli yasal değişiklikleri de yaparsanız, anayasadan maksimum düzeyde yararlanabilirsiniz.

-Görülen lüzum üzerine, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek hükümlerin arkasına kurnazca gizlenerek, hukuk dışı tasarruflarınızı harekete geçirebilirsiniz.

***

1982 Anayasası öylesine tuhaf bir metindir ki..

-Muhalefetteyken size batan bazı maddeler olabilir, fakat iktidara geldiğinizde onları değiştirmeye kıyamazsınız. Nefret ettiğiniz maddeler, bir süre?sonra,?janjanlı (yanar döner) kumaş gibi görünmeye başlar.

Mesela..

“Azizim, bu madde o kadar güzel yazılmış ki, vaktiyle partimizi ezmesine?rağmen şimdi bize hizmet ediyor” diyebilirsiniz.

***

Netice itibariyle..

-Anayasa dediğiniz, beygir gibidir, sahibine göre kişner.

Sayın firavunlar..

-1982 Anayasası, lafzıyla ve ruhuyla tam size göre. Söylemedi demeyin!

 

Print Friendly, PDF & Email