ARED, Sektör Sorunlarını Paylaştı

ARED, Sign İstanbul 2011 Fuarı’nda düzenlediği anket çalışmasına katılan 283 firma temsilcisinin yanıtlarıyla açık hava reklam sektörü sorunlarına ilişkin bilgileri paylaştı. En çok haksız rekabet, nitelikli eleman sıkıntısı, ilan ve reklam vergileri, ürün kalitesindeki düşüş, reklam mecralarındaki sınırlama, SGK primlerinin yüksekliği ve her ilde farklı yönetmelik gibi konular yer aldı. ARED, sorunlar ve sorunlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgileri paylaştı.

 

Nitelikli Eleman Yetersizliği

ARED’in Temmuz 2005’te gerçekleştirdiği ankette sıralanan sektör sorunlarından biri nitelikli eleman yetersizliğidir. ARED, sektör çalışanlarının mesleki eğitimlerine destek olmak amacıyla 2007 yılından bu yana il toplantıları ve sektörel eğitim seminerleri düzenlemektedir.

ARED İl Toplantıları ve Sektörel Eğitim Seminerleri

ARED, 2007 yılından itibaren iki ayda bir İstanbul dışında bir ile giderek sektör firmalarıyla buluşarak eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerde katılımcılara kompozit panel, çekme akrilik levhalar ile PET-G levhaların ürün özellikleri, uygulama alanları ve işleme özellikleri, uygulamalı araç kaplama, LED teknolojisi ve uygulamaları ile işletme organizasyonu konularında eğitim verilmiştir. Bugüne kadar gerçekleşen 30 ildeki eğitimler sonrası ARED toplam 862 firmadan 1511 kişiye sertifika vermiştir. ARED İl Toplantıları ve Sektörel Eğitim Seminerleri ile aynı ilde daha önce hiçbir araya gelmemiş sektör temsilcilerinin, tanışmalarına ve aralarındaki iletişimlerinin artırılmasına öncülük edilmiştir. Aynı zamanda bu toplantılar ARED’in Anadolu’daki sektör temsilcileri ile bir araya gelmesi ve tüm sektörü kucaklamasına zemin oluşturmuştur.

Yüksek Okul ve Meslek Lisesi Düzeyinde Sektörel Bölümlerin Açılması

Açıkhava reklam sektörünün ihtiyacı olan eğitimli iş gücünün sağlanması için ARED’in girişimleri ve İzmir Ticaret Odası’nın da desteği ile 2006 yılında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu’nda “Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi – Grafik Tasarımı” bölümü açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile ARED arasında 18.06.2008 tarihinde imzalanan protokol ile İstanbul Bayrampaşa İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde “Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı” ile ARED Ankara İl Temsilciliği’nin girişimleri, Ankara Ticaret Odası ve sektörün desteği ile 2011-2012 öğretim yılında Ankara Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde “Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı” her iki okulun da metal teknolojileri bölümünde ders olarak verilmeye başlanılmıştır. Bu okullardaki bölüm öğrencilerine ARED Bursu yanı sıra, sektör temsilcilerinin sunumlarıyla uygulamalı ve teorik eğitimler verilmekte, yıl sonunda öğrencilerin stajlarında sektör firmalarına yerleştirilmeleri ve eğitimlerini aldıkları sektörü yakından tanımaları için firma gezileri düzenlenmesi konularında ayrıca destek verilmektedir. Bölüm atölyelerinin eksik malzeme, makine, alet ve ekipmanları sektör temsilcilerinin bağışlarıyla sağlanmaktadır.

Gazaltı Kaynak Uygulama Eğitim Seminerleri

Açıkhava reklam sektöründe daha bilinçli kaynak işleri ile daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla, işletmelerde kaynak işlerinden sorumlu çalışanlara yönelik ARED-Oerlikon (Magmaweld) işbirliğinde ücretsiz olarak “Gazaltı Kaynak Uygulama Eğitim Semineri” düzenlenmektedir. Gazaltı Kaynak Uygulama Eğitimleri, 2011 yılında İstanbul’da ve İzmir’deki firma çalışanları için Oerlikon’un Manisa’daki fabrikasında düzenlendi. Eğitim sonunda katılımcılara işbaşı eğitim belgesi verilmiştir.

Dijital Baskıda Renk Yönetimi Eğitim Seminerleri

ARED, dijital baskıda doğru renklerin basılabilmesi için yapılması gerekenler konusunda sektörü bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla sunumunu Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Doç.Dr.Türkün Şahinbaşkan’ın yaptığı “Dijital Baskıda Renk Yönetimi” eğitim seminerleri düzenlemekte, Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilmektedir. Bu yılki ilk Dijital Baskıda Renk Yönetimi Eğitim Semineri, 8 Mart 2012 tarihinde İzmir’de gerçekleşmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksekte Çalışma (Montaj) Eğitim Seminerleri

4857 sayılı İş Kanununun 85.maddesi gereği, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yaptıkları işle ilgili mesleki eğitim almaları gerekmektedir. İşverenin iş kazalarını önlemek için iş yerindeki risk gurubu işçilere “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim verme zorunluluğu bulunmaktadır. ARED sektördeki firmaların meslek içi eğitimlerine destek olmak amacıyla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85 maddesi gereği ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yaptıkları işle ilgili almaları gereken mesleki eğitim için 2011 yılında İzmir, Bursa ve Eskişehir’de ücretsiz olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksekte Çalışma (Montaj) Eğitimleri” düzenledi ve katılımcılara katılım belgesi verildi.

MEB Onaylı Mesleki Eğitim Belgesi EğitimleriARED, ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren sektördeki işyerlerindeki işçilerin almasının zorunlu olduğu mesleki belge için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki kurumlarla protokol imzalayarak “Reklam Tabelacılığı” meslek dalında geliştirme ve uyum kursları açılmasını sağlamaktadır. Ankara Ostim Mesleki Eğitim Merkezi’nde 26.03.2011 tarihinde gerçekleşen eğitimlerle firma çalışanları mesleki belgelendirme kursuna katıldılar ve belgelendirildiler. İzmir Mesleki Eğitim Merkezi’nde 2011 yılında Ağustos ve Eylül aylarında 3 etap halinde düzenlenen eğitimlere 6 firmadan 72 kişi katılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki eğitim belgesi aldılar.

Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Eğitimi

ARED, tarafından işletmelerde verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanan teknik ve yöntemler konusunda sektörü bilgilendirmek amacıyla 26.10.2011 tarihinde İstanbul’da “Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma” Eğitimi” düzenlenmiştir. Verilen eğitimde, üretim planlama teknikleri, farklılıkları ve üstünlükleri, verimlilik kavramı, tanımı ve terminolojisi, etkinlik, üretkenlik, maliyet, kar kavramları, verimlilik türleri, işçi, makine, enerji verimi, işletme verimliliğini hesaplama yöntemi, eşdeğer ürün-ortak ölçü, verim artırma maliyet düşürme teknikleri, başabaş noktası analizi, tasarım yaklaşımları ile verim artırma, insan ilişkileri yönetimi ile yüksek verim alma, iş tatmini ve motivasyon ilişkisi, iş tatminsizliğinden kaynaklanan işgören davranışları, işten ayrılmalar, işe devamsızlık, işe geç kalma, motivasyon (işgörenin istekliliği), dayatmak yerine teşvik, prim sistemleri, stres altında verimlilik, başaranlardan örnekler konuları işlenmiştir. ARED Üyesi firma sahipleri, üst düzey yöneticileri ile üretim planlama yöneticilerinin katıldığı eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgesi ve eğitmenin üretim yönetiminde “Verimlilik Sırları” adlı e-kitabı ile eğitim sunumu elektronik ortamda hediye edilmiştir.

İlan Reklam Vergileri

ARED’in Temmuz 2005’ten bu yana gerçekleştirdiği anketlerde ilan reklam vergileri de sektörel sorunlar arasında sıralanmaktadır. 2012 yılında bu konuda önemli bir gelişme olmuştur.


Belediye Meclislerinin İlan Reklam Vergilerini Belirleme Yetkisi Kalkıyor…

Anayasa Mahkemesi ilan reklam vergilerinin maktu tarifelerinin belediye meclislerince tespit edilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. maddesinin (B) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Danıştay, başvuru gerekçesinde, belediye ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın oluşturduğu ilan ve reklam vergisi için belediye meclislerine, yetki alanında, belirlilik ve ölçülülük kriterlerini içermeyen, bu yüzden hukuki güvenlik ilkesine de aykırı düşebilecek şekilde tarife yapabilme yetkisi verilmesini hukuki güvenlik ilkesine aykırı düştüğüne yer vermiştir.

ARED de yasanın bu maddesinin Anayasaya aykırı olduğu görüşünü yasanın yürürlüğe girdiği 30.12.2004 tarihinden itibaren iletişim içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlara bildirmiş hatta açtığı bir davada düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüşse de dava anlaşma ile sonuçlandığından bu iddiası Anayasa Mahkemesine taşınamamıştır. Bu kez Danıştay bu görevi üstlenerek konunun yüksek mahkeme nezdinde görüşülmesini sağlamıştır.

Davayı 29.12.2011 tarihli oturumda 2010/62 Esas sayılı dosya ile inceleyerek, esastan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek. ARED’in Temmuz 2005’ten bu yana gerçekleştirdiği anketlerde sıralanan diğer sektörel sorunlar arasında ilan reklam vergilerinin yanısıra ilan reklam yönetmeliklerindeki kısıtlamaların öne çıktığı görülmüştür.

İlan, reklam yönetmeliklerinin revizyonu çalışmalarında sektör görüşlerinin de yönetmeliklere dahil edilmesi, ilan reklam vergilerinin kanundaki taban rakamlardan uygulanması ve sektörü ilgilendiren tüm konularda ARED ile işbirliği yapılması amacıyla belediyeler ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir. İstanbul, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerince yapılan İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliklerinin revizyonu çalışmalarına ARED de davet edilmiş ve önerilerimizin bir bölümünün bu yönetmeliklere işlenmesi sağlanmıştır.

İTO’nun 27 Nolu Bilgi ve İletişim Hizmetleri Meslek Komitesi’nce 19.04.2012 tarihinde ARED işbirliği ile düzenlenen “Bir Reklamcılık ve Etkinlik Alanı Olarak İstanbul Paneli”nde konuşan ARED Başkanı Birol Fedai; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilan reklam ve tanıtım yönetmeliği hazırlama komitesi oluşturması gerektiğini bu komiteye başta İTO ve ARED olmak üzere Reklamcılar Derneği’nden ve diğer STK’lardan üye alınmasının gerekli olduğunu bu kişilerin meslek odalarının görüşlerine de başvurarak yeni teknolojilerin uygulanmasına olanak sağlayacak ve diğer illere örnek olacak bir yönetmelik hazırlamaları gerektiği” görüşünü iletmiştir.

Meslek Tanımlaması

Tabelacılıkla başlayan günümüzde dev boyutlarda son teknoloji kullanılarak led ekran üretebilecek kadar gelişen mesleğimiz için kullanılan tabelacılık terimi yerine Endüstriyel Rek30 Haziran 2012 lamcılık teriminin mesleğin adı olması, kamu kurumlarında ve resmi tüm işlemlerde bu terimin kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla, ARED 2011 yılında MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Program Şubesi Metal Teknolojisi Alan Koordinatörü Volkan Binici ile meslek tanımlama çalışmalarını başlatmıştır. ARED Üyelerinin de desteği ile mesleki yeterlilikler ve endüstriyel reklamcılık çerçeve öğretim programı çalışması 18.04.2012 tarihinde MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Başvurumuz, MEB Program Geliştirme Grup Başkanlığı tarafından incelenmektedir. Bu başvurumuz MEB Talim Terbiye Kurulunca onaylandığında;

A) 2012-2013 öğretim yılında bünyesinde metal teknolojisi alanı olan tüm meslek liselerinde “Endüstriyel Reklamcılık” bir dal olacak ve bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin diplomalarında Endüstriyel Reklamcılık mezunu yazacaktır.

B) Meslek liselerindeki bu değişimin ardından İstanbul ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerle yaptığımız çalışmalar sonucu Ege Meslek Yüksek Okulunda Grafik Tasarım olan bölüm adımızın “Endüstriyel Reklamcılık” olarak değişimi için YÖK’e müracaat edeceğiz.

C) AB uyum yasaları kapsamında getirilen “Mesleki Yeterlilik” belgesi alma zorunluluğu nedeniyle MEB tarafından açılan kurslarda verilen “Reklam Tabelacılığı” Mesleki Yeterlilik Belgesinin adının ve eğitim içeriğinin “Endüstriyel Reklamcılık” olarak değişmesini talep edeceğiz.

D) Liseden sonra, 2 yıllık meslek yüksek okulundan mezun olan öğrencilerin önünü açmak için iletişim fakültelerinde Reklamcılık Ana Bilim dalı altında 4 yıllık “Endüstriyel Reklamcılık” bilim dalı açılması için çalışmalara başlayacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumu ARED 2008 yılında, meslekte yeterlilik belgesi vermeye yetkili organ olmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvuru yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bugüne kadar bir gelişme sağlanamayınca, 25.04.2012 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumundaki uzman kişi ziyaret edilerek bir görüşme gerçekleştirilmiş ve uzman tarafından 4. ve 5. seviye için (lise ve yüksekokul mezunu) bir meslek tanımlaması yapabilecek yeterlilikte bir kuruluş olduğumuz belirtilerek başvurumuzun revize edilmesi istenilmiştir.

İhalelerden Haberdar Olamamak

ARED’in 2005 yılında düzenlediği anketlerde sıralanan sektörel sorunlar arasında ihalelerden haberdar olamamak da sıralanan
sorunlar arasında yer almaktadır.

İhale ve Hukuk Desteğimiz

Kamu İhale Kurumu’nun ihale ilanları 2005 yılından bu yana günlük olarak takip edilmekte ve sektörel ilanlar üyelere duyurulmaktadır. ARED Üyelerimizin katılmak istediği ihalelerde hazırlanan belgelerin kontrolü ve evraklarla ilgili konularda destek verilmektedir. ARED Üyelerinin belediyelerle olan tüm sorunlarında (ilan reklam vergisi ve diğer vergiler, hizmet sözleşmeleri vb.) destek verilmektedir. ARED Üyelerinin, kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla olan hukuksal ilişkilerinde destek verilmektedir.

Ared’in Bilinirliğini Artırmak

2005 yılında düzenlenen anketlerde ARED’in kamu kurum ve kuruluşlarında yeterince tanınmıyor olması sıralanan sektör sorunları arasında yer almaktadır.

ARED Web Sitesi

ARED web sitesi 2005 yılında hem teknolojik hem de içerik olarak yenilenmiştir. ARED web sitesi, sektörün daha fazla yararlanabileceği bir kaynak haline getirilmesi için sürekli güncellenmektedir. ARED aylık faaliyetlerini içeren e-bülteni her ay e-mail listesine kayıtlı yaklaşık 3500 mail adresine gönderilmektedir.

ARED Bülteni

ARED’in tanıtımı ve bilinirliğini artırmak amacıyla Aralık 2008’den bu yana iki ayda bir ARED Bülteni yayınlanmakta, sektör temsilcilerine, Reklamcılar Derneği ile Reklamverenler Derneği Üyelerine gönderilmektedir.

Print Friendly, PDF & Email