Category Archives: Aktüel

Prodigital Dijital Baskı Makineleri

ARED, Sektör Sorunlarını Paylaştı

ARED, Sign İstanbul 2011 Fuarı’nda düzenlediği anket çalışmasına katılan 283 firma temsilcisinin yanıtlarıyla açık hava reklam sektörü sorunlarına ilişkin bilgileri paylaştı. En çok haksız rekabet, nitelikli eleman sıkıntısı, ilan ve reklam vergileri, ürün kalitesindeki düşüş, reklam mecralarındaki sınırlama, SGK primlerinin yüksekliği ve her ilde farklı yönetmelik gibi konular yer aldı. ARED, sorunlar ve sorunlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgileri paylaştı.

 

Nitelikli Eleman Yetersizliği

ARED’in Temmuz 2005’te gerçekleştirdiği ankette sıralanan sektör sorunlarından biri nitelikli eleman yetersizliğidir. ARED, sektör çalışanlarının mesleki eğitimlerine destek olmak amacıyla 2007 yılından bu yana il toplantıları ve sektörel eğitim seminerleri düzenlemektedir.

ARED İl Toplantıları ve Sektörel Eğitim Seminerleri

ARED, 2007 yılından itibaren iki ayda bir İstanbul dışında bir ile giderek sektör firmalarıyla buluşarak eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerde katılımcılara kompozit panel, çekme akrilik levhalar ile PET-G levhaların ürün özellikleri, uygulama alanları ve işleme özellikleri, uygulamalı araç kaplama, LED teknolojisi ve uygulamaları ile işletme organizasyonu konularında eğitim verilmiştir. Bugüne kadar gerçekleşen 30 ildeki eğitimler sonrası ARED toplam 862 firmadan 1511 kişiye sertifika vermiştir. ARED İl Toplantıları ve Sektörel Eğitim Seminerleri ile aynı ilde daha önce hiçbir araya gelmemiş sektör temsilcilerinin, tanışmalarına ve aralarındaki iletişimlerinin artırılmasına öncülük edilmiştir. Aynı zamanda bu toplantılar ARED’in Anadolu’daki sektör temsilcileri ile bir araya gelmesi ve tüm sektörü kucaklamasına zemin oluşturmuştur.

Yüksek Okul ve Meslek Lisesi Düzeyinde Sektörel Bölümlerin Açılması

Açıkhava reklam sektörünün ihtiyacı olan eğitimli iş gücünün sağlanması için ARED’in girişimleri ve İzmir Ticaret Odası’nın da desteği ile 2006 yılında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu’nda “Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi – Grafik Tasarımı” bölümü açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile ARED arasında 18.06.2008 tarihinde imzalanan protokol ile İstanbul Bayrampaşa İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde “Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı” ile ARED Ankara İl Temsilciliği’nin girişimleri, Ankara Ticaret Odası ve sektörün desteği ile 2011-2012 öğretim yılında Ankara Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde “Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı” her iki okulun da metal teknolojileri bölümünde ders olarak verilmeye başlanılmıştır. Bu okullardaki bölüm öğrencilerine ARED Bursu yanı sıra, sektör temsilcilerinin sunumlarıyla uygulamalı ve teorik eğitimler verilmekte, yıl sonunda öğrencilerin stajlarında sektör firmalarına yerleştirilmeleri ve eğitimlerini aldıkları sektörü yakından tanımaları için firma gezileri düzenlenmesi konularında ayrıca destek verilmektedir. Bölüm atölyelerinin eksik malzeme, makine, alet ve ekipmanları sektör temsilcilerinin bağışlarıyla sağlanmaktadır.

Gazaltı Kaynak Uygulama Eğitim Seminerleri

Açıkhava reklam sektöründe daha bilinçli kaynak işleri ile daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla, işletmelerde kaynak işlerinden sorumlu çalışanlara yönelik ARED-Oerlikon (Magmaweld) işbirliğinde ücretsiz olarak “Gazaltı Kaynak Uygulama Eğitim Semineri” düzenlenmektedir. Gazaltı Kaynak Uygulama Eğitimleri, 2011 yılında İstanbul’da ve İzmir’deki firma çalışanları için Oerlikon’un Manisa’daki fabrikasında düzenlendi. Eğitim sonunda katılımcılara işbaşı eğitim belgesi verilmiştir.

Dijital Baskıda Renk Yönetimi Eğitim Seminerleri

ARED, dijital baskıda doğru renklerin basılabilmesi için yapılması gerekenler konusunda sektörü bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla sunumunu Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Doç.Dr.Türkün Şahinbaşkan’ın yaptığı “Dijital Baskıda Renk Yönetimi” eğitim seminerleri düzenlemekte, Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilmektedir. Bu yılki ilk Dijital Baskıda Renk Yönetimi Eğitim Semineri, 8 Mart 2012 tarihinde İzmir’de gerçekleşmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksekte Çalışma (Montaj) Eğitim Seminerleri

4857 sayılı İş Kanununun 85.maddesi gereği, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yaptıkları işle ilgili mesleki eğitim almaları gerekmektedir. İşverenin iş kazalarını önlemek için iş yerindeki risk gurubu işçilere “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim verme zorunluluğu bulunmaktadır. ARED sektördeki firmaların meslek içi eğitimlerine destek olmak amacıyla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85 maddesi gereği ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yaptıkları işle ilgili almaları gereken mesleki eğitim için 2011 yılında İzmir, Bursa ve Eskişehir’de ücretsiz olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksekte Çalışma (Montaj) Eğitimleri” düzenledi ve katılımcılara katılım belgesi verildi.

MEB Onaylı Mesleki Eğitim Belgesi EğitimleriARED, ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren sektördeki işyerlerindeki işçilerin almasının zorunlu olduğu mesleki belge için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki kurumlarla protokol imzalayarak “Reklam Tabelacılığı” meslek dalında geliştirme ve uyum kursları açılmasını sağlamaktadır. Ankara Ostim Mesleki Eğitim Merkezi’nde 26.03.2011 tarihinde gerçekleşen eğitimlerle firma çalışanları mesleki belgelendirme kursuna katıldılar ve belgelendirildiler. İzmir Mesleki Eğitim Merkezi’nde 2011 yılında Ağustos ve Eylül aylarında 3 etap halinde düzenlenen eğitimlere 6 firmadan 72 kişi katılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki eğitim belgesi aldılar.

Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Eğitimi

ARED, tarafından işletmelerde verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanan teknik ve yöntemler konusunda sektörü bilgilendirmek amacıyla 26.10.2011 tarihinde İstanbul’da “Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma” Eğitimi” düzenlenmiştir. Verilen eğitimde, üretim planlama teknikleri, farklılıkları ve üstünlükleri, verimlilik kavramı, tanımı ve terminolojisi, etkinlik, üretkenlik, maliyet, kar kavramları, verimlilik türleri, işçi, makine, enerji verimi, işletme verimliliğini hesaplama yöntemi, eşdeğer ürün-ortak ölçü, verim artırma maliyet düşürme teknikleri, başabaş noktası analizi, tasarım yaklaşımları ile verim artırma, insan ilişkileri yönetimi ile yüksek verim alma, iş tatmini ve motivasyon ilişkisi, iş tatminsizliğinden kaynaklanan işgören davranışları, işten ayrılmalar, işe devamsızlık, işe geç kalma, motivasyon (işgörenin istekliliği), dayatmak yerine teşvik, prim sistemleri, stres altında verimlilik, başaranlardan örnekler konuları işlenmiştir. ARED Üyesi firma sahipleri, üst düzey yöneticileri ile üretim planlama yöneticilerinin katıldığı eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgesi ve eğitmenin üretim yönetiminde “Verimlilik Sırları” adlı e-kitabı ile eğitim sunumu elektronik ortamda hediye edilmiştir.

İlan Reklam Vergileri

ARED’in Temmuz 2005’ten bu yana gerçekleştirdiği anketlerde ilan reklam vergileri de sektörel sorunlar arasında sıralanmaktadır. 2012 yılında bu konuda önemli bir gelişme olmuştur.


Belediye Meclislerinin İlan Reklam Vergilerini Belirleme Yetkisi Kalkıyor…

Anayasa Mahkemesi ilan reklam vergilerinin maktu tarifelerinin belediye meclislerince tespit edilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. maddesinin (B) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Danıştay, başvuru gerekçesinde, belediye ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın oluşturduğu ilan ve reklam vergisi için belediye meclislerine, yetki alanında, belirlilik ve ölçülülük kriterlerini içermeyen, bu yüzden hukuki güvenlik ilkesine de aykırı düşebilecek şekilde tarife yapabilme yetkisi verilmesini hukuki güvenlik ilkesine aykırı düştüğüne yer vermiştir.

ARED de yasanın bu maddesinin Anayasaya aykırı olduğu görüşünü yasanın yürürlüğe girdiği 30.12.2004 tarihinden itibaren iletişim içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlara bildirmiş hatta açtığı bir davada düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüşse de dava anlaşma ile sonuçlandığından bu iddiası Anayasa Mahkemesine taşınamamıştır. Bu kez Danıştay bu görevi üstlenerek konunun yüksek mahkeme nezdinde görüşülmesini sağlamıştır.

Davayı 29.12.2011 tarihli oturumda 2010/62 Esas sayılı dosya ile inceleyerek, esastan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek. ARED’in Temmuz 2005’ten bu yana gerçekleştirdiği anketlerde sıralanan diğer sektörel sorunlar arasında ilan reklam vergilerinin yanısıra ilan reklam yönetmeliklerindeki kısıtlamaların öne çıktığı görülmüştür.

İlan, reklam yönetmeliklerinin revizyonu çalışmalarında sektör görüşlerinin de yönetmeliklere dahil edilmesi, ilan reklam vergilerinin kanundaki taban rakamlardan uygulanması ve sektörü ilgilendiren tüm konularda ARED ile işbirliği yapılması amacıyla belediyeler ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir. İstanbul, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerince yapılan İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliklerinin revizyonu çalışmalarına ARED de davet edilmiş ve önerilerimizin bir bölümünün bu yönetmeliklere işlenmesi sağlanmıştır.

İTO’nun 27 Nolu Bilgi ve İletişim Hizmetleri Meslek Komitesi’nce 19.04.2012 tarihinde ARED işbirliği ile düzenlenen “Bir Reklamcılık ve Etkinlik Alanı Olarak İstanbul Paneli”nde konuşan ARED Başkanı Birol Fedai; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilan reklam ve tanıtım yönetmeliği hazırlama komitesi oluşturması gerektiğini bu komiteye başta İTO ve ARED olmak üzere Reklamcılar Derneği’nden ve diğer STK’lardan üye alınmasının gerekli olduğunu bu kişilerin meslek odalarının görüşlerine de başvurarak yeni teknolojilerin uygulanmasına olanak sağlayacak ve diğer illere örnek olacak bir yönetmelik hazırlamaları gerektiği” görüşünü iletmiştir.

Meslek Tanımlaması

Tabelacılıkla başlayan günümüzde dev boyutlarda son teknoloji kullanılarak led ekran üretebilecek kadar gelişen mesleğimiz için kullanılan tabelacılık terimi yerine Endüstriyel Rek30 Haziran 2012 lamcılık teriminin mesleğin adı olması, kamu kurumlarında ve resmi tüm işlemlerde bu terimin kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla, ARED 2011 yılında MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Program Şubesi Metal Teknolojisi Alan Koordinatörü Volkan Binici ile meslek tanımlama çalışmalarını başlatmıştır. ARED Üyelerinin de desteği ile mesleki yeterlilikler ve endüstriyel reklamcılık çerçeve öğretim programı çalışması 18.04.2012 tarihinde MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Başvurumuz, MEB Program Geliştirme Grup Başkanlığı tarafından incelenmektedir. Bu başvurumuz MEB Talim Terbiye Kurulunca onaylandığında;

A) 2012-2013 öğretim yılında bünyesinde metal teknolojisi alanı olan tüm meslek liselerinde “Endüstriyel Reklamcılık” bir dal olacak ve bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin diplomalarında Endüstriyel Reklamcılık mezunu yazacaktır.

B) Meslek liselerindeki bu değişimin ardından İstanbul ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerle yaptığımız çalışmalar sonucu Ege Meslek Yüksek Okulunda Grafik Tasarım olan bölüm adımızın “Endüstriyel Reklamcılık” olarak değişimi için YÖK’e müracaat edeceğiz.

C) AB uyum yasaları kapsamında getirilen “Mesleki Yeterlilik” belgesi alma zorunluluğu nedeniyle MEB tarafından açılan kurslarda verilen “Reklam Tabelacılığı” Mesleki Yeterlilik Belgesinin adının ve eğitim içeriğinin “Endüstriyel Reklamcılık” olarak değişmesini talep edeceğiz.

D) Liseden sonra, 2 yıllık meslek yüksek okulundan mezun olan öğrencilerin önünü açmak için iletişim fakültelerinde Reklamcılık Ana Bilim dalı altında 4 yıllık “Endüstriyel Reklamcılık” bilim dalı açılması için çalışmalara başlayacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumu ARED 2008 yılında, meslekte yeterlilik belgesi vermeye yetkili organ olmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvuru yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bugüne kadar bir gelişme sağlanamayınca, 25.04.2012 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumundaki uzman kişi ziyaret edilerek bir görüşme gerçekleştirilmiş ve uzman tarafından 4. ve 5. seviye için (lise ve yüksekokul mezunu) bir meslek tanımlaması yapabilecek yeterlilikte bir kuruluş olduğumuz belirtilerek başvurumuzun revize edilmesi istenilmiştir.

İhalelerden Haberdar Olamamak

ARED’in 2005 yılında düzenlediği anketlerde sıralanan sektörel sorunlar arasında ihalelerden haberdar olamamak da sıralanan
sorunlar arasında yer almaktadır.

İhale ve Hukuk Desteğimiz

Kamu İhale Kurumu’nun ihale ilanları 2005 yılından bu yana günlük olarak takip edilmekte ve sektörel ilanlar üyelere duyurulmaktadır. ARED Üyelerimizin katılmak istediği ihalelerde hazırlanan belgelerin kontrolü ve evraklarla ilgili konularda destek verilmektedir. ARED Üyelerinin belediyelerle olan tüm sorunlarında (ilan reklam vergisi ve diğer vergiler, hizmet sözleşmeleri vb.) destek verilmektedir. ARED Üyelerinin, kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla olan hukuksal ilişkilerinde destek verilmektedir.

Ared’in Bilinirliğini Artırmak

2005 yılında düzenlenen anketlerde ARED’in kamu kurum ve kuruluşlarında yeterince tanınmıyor olması sıralanan sektör sorunları arasında yer almaktadır.

ARED Web Sitesi

ARED web sitesi 2005 yılında hem teknolojik hem de içerik olarak yenilenmiştir. ARED web sitesi, sektörün daha fazla yararlanabileceği bir kaynak haline getirilmesi için sürekli güncellenmektedir. ARED aylık faaliyetlerini içeren e-bülteni her ay e-mail listesine kayıtlı yaklaşık 3500 mail adresine gönderilmektedir.

ARED Bülteni

ARED’in tanıtımı ve bilinirliğini artırmak amacıyla Aralık 2008’den bu yana iki ayda bir ARED Bülteni yayınlanmakta, sektör temsilcilerine, Reklamcılar Derneği ile Reklamverenler Derneği Üyelerine gönderilmektedir.

Açıkhava Reklamcıları Haziran’da Nevşehir’de Bir araya Geldi

ARED’in üyesi olduğu Serigrafi ve Dijital Baskı Dernekleri Federasyonu FESPA’nın da desteği ile gerçekleşen ARED İl Toplantısı ve Sektörel Eğitim Seminerlerinin Haziran ayındaki durağı Nevşehir oldu. ARED İç Anadolu Bölge Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri 14 Haziran 2012 tarihinde Nevşehir Ticaret Borsası’nda gerçekleşti. Açıkhava reklam sektörü temsilcilerini biraraya getirmek, aralarındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, sektör temsilcilerini her konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda açıkhava reklamcıları Nevşehir’de biraraya geldi.

Nevşehir’deki Firmalar Ziyaret Edildi

ARED İç Anadolu Bölge Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri öncesinde ARED Yönetim Kurulu Üyeleri, Nevşehir’deki açıkhava reklam firmalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Nevşehir’de Renkay Reklam, Üzeyir Reklam, Aydalga Reklam, Şenyüz Reklam, Sancak Reklam ve Nev Reklam’ı ziyaret ederek toplantıya davet eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerel sektör hakkında da sohbet etme imkanı buldular. Nevşehir’deki ARED İç Anadolu Bölge Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri Nevşehir Ticaret Borsası’nda ARED İstanbul İl Temsilcisi Şaban Beyler’in moderatörlüğünde başladı. Toplantıda açılış konuşmasını ARED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Demirseren yaptı.

ARED’in Faaliyetleri Anlatıldı

İbrahim Demirseren açılış konuşmasında, 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen ARED İl Toplantısı ve Sektörel Eğitim Seminerlerinin önemini vurgulayarak bu toplantılar sayesinde daha önce hiç tanışmamış sektör temsilcilerinin bir araya geldiğini vurguladı. Nevşehir’in yanı sıra civar illerden de katılımcıların olduğunu belirten İbrahim Demirseren, hem katılımcılara hem de toplantıların gerçekleşmesinde katkıları olan sponsorlara teşekkür etti. Konuşmasında ARED’in kuruluşundan günümüze gelişini özetleyen İbrahim Demirseren, Derneğin 10 yıllık çok genç bir dernek olarak Avrupa’daki en aktif derneklerden biri olduğunu vurguladı. Sektörel eğitimlerin yanı sıra iş yasasında AB’den kaynaklanan değişiklikler, sertifikalı çalışma zorunluluğu, işçi sağlığı ve İş güvenliği, yüksekte çalışma yönetmeliği, çevre ve atık yönetmeliği, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, iş letme organizasyonlarının yeniden yapılandırılması konularında da sektörü seminerlerle bilinçlendirdiklerini belirten İbrahim Demirseren, sektörle ilgili yasal düzenlemeler konusunda da üyelerini bilgilendirdiklerini söyledi.

Sektör sorunlarıyla da mücadele edildiğini belirten İbrahim Demirseren, haksız rekabet, lisanslı yazılım kullanımı konularında da sektörü bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. İbrahim Demirseren üye olunan federasyonlar ve derneklerin yönetim kurullarında görev alarak ARED’in yurtdışında da temsil edildiğini belirtti.

Avrupa’nın en büyük uluslararası fuarı olan Sign İstanbul Fuarı’nın bu yıl 6-9 Aralık 2012 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceğini vurgulayan İbrahim Demirseren katılımcıları fuara davet etti.

Yeni Üyeler Kazandırıldı

Açılış konuşmaları ve tanışma bölümünün ardından gerçekleşen Yeni Üyelere Yaka Rozeti Takdimi Töreni’nde Erdoğan Karlı (Çizgi Reklam, Kırşehir), Üzeyir Renkçi (Üzeyir Reklam, Nevşehir) ve Mehmet Ayıkbaba’nın (Renkay Reklam, Nevşehir) rozetlerini ARED Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pehlivan takdim etti.

Nevşehir’deki sektörel eğitim seminerleri, Pimms Uluslararası Reklam Ürünleri Sanayi A.Ş.’nden Ümit Çetin’in sunumunu yaptığı “İşletme Organizasyonu” ve Yazım Reklam Ürünleri Ltd. Şti.’nden Muharrem Yıldırım’ın sunumunu yaptığı “Led Teknolojisi ve Uygulamaları” konularında gerçekleşti. Nevşehir’in yanı sıra Adana, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Mersin ve Niğde’den yaklaşık 30 kişinin katıldığı eğitim semineri sonunda katılımcılara katılım belgeleri ARED Mersin Üyesi Durmuş Karataş (Karataş Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından takdim edildi.

ARED İç Anadolu Bölge Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri, 2E İleri Teknoloji Ürünl. Mak. Tic. Ltd. Şti., Arlon (Deniz Dış Tic. A.Ş.), Eray Top. Rek. Malz. Paz. Ltd. Şti., Fleks Endüstriyel Makine Reklamcılık Medya San. ve Tic. A.Ş., Folpa Reklam San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul Reklam Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Optimum Dijital Planet (Bagü Reklam ve İlet. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.), SDS Satış Destek Sistemleri Paz. Tic. Ltd. Şti., Sign İstanbul (İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.), Unifol (Bes Reklam Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.) ve Yazım Reklam Ürünleri Ltd. Şti.’nin sponsorluğunda gerçekleşti.

ARED’in bir sonraki toplantısı 5 Temmuz 2012 tarihinde Afyonkarahisar’da “ARED İç Ege Bölge Toplantısı ve Eğitim Semineri” olarak gerçekleşecek. Tüm sektör temsilcilerinin katılımına açık ve ücretsiz olan seminere katılmak için 0212 212 41 16 numaralı telefondan ya da pinaryilmaz@ared.org.tr mail adresinden ARED’e ulaşarak kayıt yaptırılabilirsiniz.

Ustalara Saygı Töreni Düzenlendi

ARED İl Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri yapılan illerde geleneksel hale gelen Açıkhava Reklamcıları Derneği Ustalara Saygı Töreni 14 Haziran 2012 tarihinde Nevşehir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

Törende Nevşehir’de sektörde iz bırakan ustalar, Erol Kızılbağlı, Halim Renkçi, Halim Taşçı, Mehmet Soytutan, Mustafa Aydalga, Mustafa Şenyüz, Müşteba Artuk sahneye davet edilerek ARED’in kurucu üyelerinden Erdoğan Demir (Devpa Reklam San. Tic. Ltd. Şti. – Kayseri) tarafından onur belgeleri takdim edildi. Ebediyete intikal eden değerli ustalardan Halim Renkçi’nin plaketi, oğlu Salim Renkçi’ye takdim edildi.

ARED’in açıkhava reklamcılık sektörünün tarihine sahip çıkmak, mesleğin ve sektörde iz bırakan ustaların saygınlığını yeni kuşaklara aktarmak amacıyla 2011 yılında Şubat ayında İzmir’de başlattığı Açıkhava Reklamcıları Derneği Ustalara Saygı Töreni, Mart ayında Bursa’da, Temmuz ayında Trabzon’da, Ekim ayında Van’da, 2012 yılında ise Şubat ayında Konya’da, Mart ayında İstanbul’da, Nisan ayında Hatay’da, Mayıs ayında ise Safranbolu’da gerçekleştirildi. Bu organizasyonlar ile ulaşılan ustaların fotoğraflı sektörel özgeçmişleri ile başarı öyküleri “Sektörde İz Bırakanlar” adıyla bir kitap haline getirilerek sektöre kazandırılacak ve sektörde iz bırakan ustalar tarihe taşınacak.

Son Derece Verimli Bir Eğitim Programı Oldu

İbrahim Demirseren: Düzenlediğimiz seminer öncesinde meslektaşlarımızın üretim tesislerini ziyaret ederek kendileriyle tanışıyoruz. Sayın Başkanımız Birol Fedai rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadı. İyileşmesinin ardından yine aramızdaki yerini alacaktır. Nevşehir’deki bu mesleği icra eden 8 firmamız bulunmaktadır. Bu firmalar uzun yıllardır başarıyla faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla işlerini bilinçli bir şekilde icra ediyorlar. Hem tabela hem baskı uygulamalarında bütün ekipmana sahip olduklarını gözlemledik.

Türkiye’nin birçok noktasında görmediğimiz, çeşitli pratik uygulama örneklerine şahit olduk. Seminere, ziyaret ettiğimiz firmaların yanı sıra, çevre illerden de katılım gerçekleşti. Katıldığımız tüm seminerlerde bulunduğumuz ildeki sıkıntıları dinliyoruz. Bu noktada, Belediye Reklam yönetmeliği, reklam vergi miktarı ile ilgili sorunlar, haksız rekabet, nitelikli eleman eksikliği gibi konularda sorunlarını aktardılar. Bununla birlikte, işi bilmeyen insanların, yetersiz sermaye ve kayıt dışı ile mevcut firmalara haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu sektörümüz açısından hoş olmayan bir görüntü oluşturmaktadır. Bu noktada Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili yaptığımız görüşmeleri ve yazışmaları paylaştık. Nevşehir’deki sorunları da il temsilcilerimiz aracılığıyla çözmeye gayret göstereceğiz. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birkaç yıl sürecek bir çalışma içine girdik. Sonuç alındığı zaman sektörümüz daha düzgün işleyen yapıya kavuşacaktır. Mesleki yeterlilik Belgesi uygulaması hem bizlere hem de sektörümüzde faaliyet gösteren meslektaşlarımız için büyük bir rahatlık oluşturacaktır. Nevşehir’deki firmaların çoğu babalarından kalan mesleklerini sürdürüyorlar. Bununla birlikte girdiğimiz bütün üreticilerde tabela, baskı, plaket üretimi ile ilgili bütün makinelere sahip olduklarını gözlemledik. Nevşehir bir turizm bölgesidir. Ancak aldığımız görüşler doğrultusunda çok hareketli bir piyasa değil. Turizmin getirdiği bir hareketlilik var. Kapadokya’dan dolayi ciddi bir turist akımı var. Tabiki oradaki restoran ve otellerin ciddi talepleri oluyor. Mutlaka iyi iş yapıyorlardır. Teknoloji ve üretim kapasitesi olarak iyi noktada olduklarını gözlemledik. Genel anlamda toplantıya katılmaları da bizleri mutlu etti. Bu il gezileri guzel oluyor, meslektaşlarla tanışmak ve fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oluyor. Karşılıklı olarak çok güzel fikirler ve paylaşımlar olmaktadır. Hukuksal destek veriyoruz, belediye ile olan ilişkelerinde destek sağlıyoruz.

Seminerler Başarıyla Devam Ediyor

Levent Olcayto: Nevşehir’deki reklamcı sayısı çok fazla değil. Bu sebeple beklentilerimizi çok yüksek tutmadık. Yaklaşık 50’ye yakın bir sektör temsilcisinin katılacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de bu sayıya ulaştık. Bu noktada katılım sayısı fazla önem taşımıyor. Önemli olan katılımı gerçekleştiren kişi ve firmalara, ARED’in yaptığı çalışmaları ve bilgi birikimini aktarabilmektir. Eğitim programından önce Nevşehir’deki firmaları ziyaret ettik. Kendilerine ARED’in çalışmaları hakkında bilgiler aktardık. Bu noktada ARED açısından başarılı bir seminer geçirdiğimizi söyleyebilirim. ARED olarak bugüne kadar katıldığımız birçok eğitim seminerinde olduğu gibi Nevşehir’deki meslektaşlarımızın da sorunlarını dinledik. Bu sorunlar genel olarak haksız rekabet, fiyatların düşük olması, Belediyelerle yaşanan problemler, eleman yetersizliği vs. sorunları Nevşehir’deki meslektaşlarımız da yaşamaktadır. Bu noktada genel bir diğer talepte her önüne geleni reklam sektörüne girmemesi yönünde oldu. ARED olarak bu konuda yaptığımız çalışmaları anlattık. Bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvuruda bulunduk. Bu konudaki dosyamızı hazırlayarak kuruma sunduk. Buradan gelecek yanıt doğrultusunda, bu sektöre girecek firmalara ARED’in bir yeterlilik belgesi vermesi gibi bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabiki bu bir süreç. Birkaç yıl içinde bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz. Nevşehir’deki meslektaşlarımızdan tavan ve taban fiyatlarının belirlenmesini istediler. ARED’in böyle bir fiyat oluşturma gibi durumu söz konusu değildir. Bunu uygulayamayacağımızı anlattık. Her geçen gün gelişen bir Pazar olan LED konusundaki eğitimlerimiz sürüyor. Araç kaplama konusunda uzun yıllar eğitim verdik. Bu noktada belli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. Bunun seminerin yerine, İş Organizasyonu ve İş Geliştirme gibi konuları içeren bir eğitim programı planladık. Bu seminerde sektör firmaları tarafından dikkatle takip edilmektedir. Önümüzdeki seminer Afyon’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Derneğimize üye olsun olmasın, tüm meslektaşlarımızın yapılması gerekenler noktasında görüşlerini bizlerle paylaşırlarsa çok memnun oluruz.

İşletme Organizasyonu Ümit Çetin: Yurt dışı programlarımız nedeniyle son eğitimlere katılım gösteremedik. Nevşehir’deki buluşmamızda işletmecilik kavramı üzerine bir sunum gerçekleştirdik. Bilindiği gibi birçok sektörde olduğu gibi Açıkhava reklam sektöründe de babadan oğula geçen bir işletme mantığı ile yürütülüyor. Ancak önümüzdeki dönem için hem sektörü hem geleceği düşünerek projeler üretmemiz gerekir. Bu seminerler aracılığıyla, paylaşımlarımızı meslektaşlarımıza aktarıyoruz. Sorunları doğru tespit edip, uygun çözümlerimizi paylaşıyoruz. Bu nedenle sunumlarımız yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. Nevşehir’de henüz bir çekirdek içinde olduğunu gözlemledik. Öyle ki, bütün firmalar aynı cadde üzerinde faaliyet gösteriyor. Rekabeti, dostça ve etik kurallara uygun olarak uyguluyorlar. Tabela, baskı ve reklam uygulamaları farklı yönlere ulaştı. Buranın bir turizm bölgesi olduğu düşünüldüğünde, gelen misafirlere özel uygulamaların yapılabileceğini düşünüyorum. Buna ilişkin bazı paylaşımlarda bulundum. İlerleyen dönem içinde, Nevşehir’in turizm potansiyeli ile reklamcılık pazarında hızlı bir artış içine gireceğini düşünüyorum.

LED Teknolojisi ve Uygulamaları

Muharrem Yıldırım: Nevşehir’de düzenlenen eğitim semineri çevre illerden gelen meslektaşlarımızın katılımıyla güzel geçti. Organizasyona katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk düzenlediğimiz seminerlerde LED’in ne olduğu ve nasıl kullanıldığına yönelik konuları anlatıyorduk. Bugün ise uygulamanın ve uygulamada karşılaşılan sorunları paylaşıyoruz. Bu da seminerlere olan ilgiyi artırıyor. Eğitim seminerlerini gelişmeye ve yeniliklere açık olan meslektaşlarımız takip ediyor. Zaten yenilik içinde olan meslektaşlarımızın ortaya çıkardığı işler içinde oldukça başarılı uygulamalar gördük. Bu noktada ARED’in düzenlediği eğitim seminerlerinin amacına ulaştığını düşünüyorum.

Konica Minolta’dan Kişisel Değişken Veri Baskılamada Profesyonel Çözüm

Konica Minolta “Printgroove VDP Darwin” yazılımı ile baskı tasarımında ve yayınlanmasında, birebir pazarlamanın tüm alanlarında özgür ve esnek çözümler sunuyor.

Konica Minolta yeni değişken veri yayımlama (VDP) uygulaması “Printgroove VDP Darwin”‘i kullanıma sundu. Bu program profesyonel matbaaların ve baskı hizmeti merkezlerinin dokümanları hızlı ve kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Darwin programıyla kişiselleştirilmiş broşürler, pazarlama ve direkt postalar gibi içeriklerin üretiminde birebir pazarlama alanında çözüm sunuyor. Etkin uyum teknolojisi sayesinde “Printgroove VDP Darwin” QuarkXpress ve InDesign ile muntazam biçimde bütünleşiyor. Konica Minolta’nın daha gelişmiş uygulaması olan Darwin sürümü “Printgroove VDP Darwin Pro” özel nitelikler ve genişletilmiş işlevler sunarak basılı tüm dokümanların daha üstün sonuçlar vermesini sağlıyor. Konica Minolta yeni “Printgroove VDP Darwin” ile bir doküman içerisindeki her öğenin hızlı ve basit bir biçimde kişiselleştirilmesini sağlıyor. Darwin, metinler, grafikler, renk, çizelgeler, düzen, harf biçimi, arka plan – hatta tüm sayfaların değişken olabilme özelliğine sahip. Böylece profesyonel (dijital) matbaalar ve baskı hizmeti merkezleri çok verimli şekilde değişken veri kampanyaları için özelleştirilmiş iletişim materyalleri oluşturulabiliyor. “Printgroove VDP Darwin” QuarkXpress (Mac OS X’te) ve Adobe InDesign (Mac OS ve Windows’ta) ile tamamen bütünleşme ve uyum özelliği sağlayarak her iki uygulamanın kapsamlı işlevlerini kişiselleştirilmiş dokümanların tasarımında kullanabilmesine olanak veriyor.

 

TASARIMCILAR, MATBAALAR VE BASKI MERKEZLERİ İÇİN

Konica Minolta Business Solutions Europe İş Geliştirme Direktörü Achim Ricks’e göre “Printgroove VDP Darwin ile değişken veri yayımlaması basit ve sezgisel bir iş olmuştur. Darwin programlama ya da skript yazmaya gereksinim duymadan değişken öğelerdeki çoğu değişikliklerle basit ve karmaşık değişken veri yayımlama işlerini destekler.” “Uyumlu teknoloji kullanıcıların uygulamadaki aşina oldukları teferruatlı kişiselleştirilmiş iletişimi oluşturabilmeleri anlamına gelmektedir. Böylece yeni değişken veri yayımlama programı ile çalışmaya alışmak için fazla çaba sarf edilmez.” “Konica Minolta Printgroove VDP Darwin” her uzunluktaki ve karmaşıklıktaki kişiselleştirilmiş dokümanların tasarlanması, yazılması ve yönetilmesi için gereksinim duyulan tüm özellikleri içerir. Kapsamlı işlevselliği kişiselleştirilmiş baskı işleri için tam renkli asillerin oluşturulmasına yardımcı olur: görüntüler, renkler ve diğer ayrıntılar bir veri bankasında tipik kullanıcı tercihlerine uygunlukta belirlendiği gibi otomatik olarak seçilir. Yeni Printgroove programı kolayca var olan veri bankalarına bağlanabilir ve farklı temel çıktı formatlarını destekler. Ek olarak “Printgroove VDP Darwin Pro” değişken veri yayımlama üretimi verimliliği artışını devam ettirmek için bir dizi genişletilmiş işlevselliklerle donatılmıştır. Örnek olarak kişiselleştirilmiş görüntüler, dinamik çizelgeler ve çeşitli barkot tipi desteğinin oluşturulması verilebilir. Darwin ayrıca lider PURL motoru sunucularının işbirliği ile kişiselleştirilmiş alan adlarını (URL) destekler. Achim Ricks “Printgroove VDP Darwin’in iki sürümü ile profesyonel matbaalara modern birebir pazarlamada gerekli olan özgürlük ve esnekliği sağlamayı hedef alındığını” belirtmektedir.