Lidya Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Rıza Başoğlu: “İşini iyi yöneten, süreçten büyüyerek çıkacaktır”

“Umuyorum ki, 2019 yılını tüm ekonomik unsurlar ve ülkemiz kayıpsız atlatır ve ülkemizin hak ettiği kalite ve verimlilik değerlerine ulaşırız”

 Lidya Grup Yönetim Kurulu Danışman Rıza Başoğlu, 2019 yılına ait Dijital Teknik dergisine özel açıklamalarda bulundu. Dijital teknolojinin gelişmesi baskı sektörünü ve hedef kitlesini de hızlı olarak geliştirdiğini söyleyen Başoğlu, “Dijital teknolojinin kabiliyetleri, baskı kalitesi, farklı medyalara uygulanabilmesi ve boya çeşitliliği iş kolunda  yeni, yeni pazarlar açtı. Seri üretimden, butik kişiye özel üretimlere, camdan, ahşaba, taşa, kumaşa baskıya kadar gelişen imkanlar farklı sektörleri de bu pazarın potansiyeli haline getirdi” diye konuştu.

 Rıza Bey, endüstriyel reklam sektörü açısından 2018 yılı genel anlamda nasıl geçti? Hem piyasalar hemde Lidya Grup olarak bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Rıza Başoğlu: 2019 yılına bir önceki yılın olumsuz yansıma ve etkileriyle girdik.  2018 yılının ilk çeyreğinden sonra ekonomide endişeler oluşmaya başladı daha sonra daralma  kendini hissettirmeye başladı ve son çeyrekte de durma noktasına geldi. Özellikle endüstriyel Pazar gibi büyük yatırımların gerçekleştiği alanlarda dövizle borçlanmanın durdurulması yatırım yapma gücüne sahip ve büyüme potansiyeli olan nakit akışlarını iyi yöneten işletmeleri de etkiledi. TL faizlerde ki artış pazarın daraldığı noktada yatırımı efektif  olmaktan çıkardı . Bizim sektörümüzde ki ürünlerin diğer yatırım ürünlerinde uygulanan (İş makinaları v.b) %1 lik KDV avantajından faydalanamaması ve bu nedenle de döviz leasing yapılamaması piyasayı olumsuz etkiledi. Bu durum doğal olarak bizleri de etkiledi. Lidya açısından ilk 6 aylık sonuçların çok iyi olması ve zamanında alınan kararlar ve bunların hızlı eyleme geçirilmesi ile başarı denilebilecek süreç  yönetiminin gerçekleşmesi sağlandı.

 Her ne kadar piyasada bir daralma olsa da iş dünyası süreklilik arz ediyor. Firma olarak hangi özellikleriniz ve avantajlarınızı ön plana çıkardınız?

Rıza Başoğlu: Maalesef Türkiye ekonomisi 7-8 senede bir ekonomik darboğaza giriyor. Bu süreçlerin atlatılması için teşhislerin doğru konması çözümü kolaylaştıracaktır. Krizler ile yüzleşmek gerekir. Önemli olan büyük bedeller ödemeden bu tip dalgaları atlatabilmektir. Çünkü hayat devam ediyor ve tüm olumsuzluklar karşısında ürettiğiniz çözümler sizi daha da güçlendirir ve Pazar büyümese dahi sizin etki alanınız ve iş yapma kapasiteniz gelişir. Dolayısıyla krizleri kazanıma çevirebilmek gerekir. Bunun için genel ekonomiyi iyi izlemek, içinde bulunduğunuz sektörü iyi tanımanız, buna bağlı ihtiyaçları doğru tahmin edebilecek stratejik yaklaşımınız ile bunu doğru uygulamaya sokabilecek insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Lidya 2018 yılının dördüncü ayından itibaren nakit yönetimini biraz daha ön plana çıkardı, müşterilerine daha da yakınlaştı ve bir anlamda bu sürecin yönetilmesi için rehberlik yapma misyonunu benimsedi.  Müşterilerinin  faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla sıkışılan noktalarda daha esnek oldu. Sektörün dinamizmine, moral değerlerine  katkı sağlamak amacıyla sektör medyalarında etkin şekilde yer alınmaya çalışıldı. Doğal olarak bunun Lidya’nın yönetim perspektifi, sektöre ve müşterilerine açık, net  tavır içinde olması ile finansal opsiyonları iyi kullanmasına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

2019 yılına yönelik nasıl bir pazarlama stratejiniz olacak? Pazardaki payınızı artırmaya yönelik ne tür çalışmalar içinde olacaksınız?

Rıza Başoğlu: 2019 yılında pazarın büyümeyeceğini ve finansal darboğazdan dolayı da biraz daha küçüleceğini öngörüyoruz. Ancak Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu anlamda yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Diğer anlamda da büyüme mecburiyetinde ve dinamizminde olan bir ülke konumundayız. Bu arada Dünya ekonomisindeki daralmaları ve siyasal gerginliklerin dünyada yol açtığı istikrarsızlıkları göz ardı etmemek gerekir. Tüm bunlara rağmen işini iyi yöneten ve içinde bulunduğu koşulları iyi gören ve buna göre çözüm arayan işletmeler bu süreçten büyüyerek çıkacaklardır. Özellikle ithalata bağlı olan sektör oyuncuları artık geleceklerini tek bir markanın keyfiyetine bırakmamalıdır. Sektörlerinin Dünyadaki gelişimini yakından izleyip pazarın ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri portföylerine katmalıdırlar. İnovatif olunmalıdır. Lidya da bu çerçevede  2019 yılında mevcut ürün portföyünü geliştirecek ve müşterilerine daha zengin ve güçlü çözüm modelleri ile hizmet sunacaktır. Diğer taraftan da satış ve teknik servis noktalarına yapılan yatırımlar ile organizasyon daha da güçlendirilmektedir.

 Yurt içinde ve yurt dışında hem katılım hem de ziyaret noktasında birçok etkinlik içindesiniz. 2019 yılında hangi fuarlarda yer almayı düşünüyorsunuz? Bu noktada yurt içi ve yurt dışı fuarların performansına yönelik düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Rıza Başoğlu: Dünyanın önemli teknoloji markalarının temsilciliği ve iş ortaklığı bizim bir çok noktada temsil etmemizi de zorunlu hale getiriyor. Yurt dışında Drupa, Fespa gibi fuarların yanında Ülkemizde zaman faktörü ile  daha yüksek katılımlı tek bir sektör fuarının daha faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Bugüne kadarki tecrübe ve gözlemlerimiz  tek bir fuarın konsantrasyon, maliyetler ve ziyaretçileri doyurması  açısından daha faydalı ve etkili olacağını gösteriyor. Aksi takdirde yaşanan bölünmeler ve yeteri kadar etkinliğin sağlanamaması tüketicilerde de fuarların zaman kaybına neden olduğu  olgusunun yerleşmesine neden olabilir ve bu sektöre uzun vadede zarar verir. Bu düşünceler ile Lidya büyük olasılıkla 2019 yılında bir fuara katılmayı planlamaktadır.

 Dijital baskının farklı sektörlerde yaygınlaşması firmanıza bir avantaj sağladı mı? Sizin firma olarak farklı sektörlere ulaşma imkanınız oldu mu? Yurt içi piyasadaki satış grafiğinizi artırmaya yönelik olarak bayilik ağınızı genişletme noktasında çalışmalarınız olacak mı?

Rıza Başoğlu: Dijital teknolojinin gelişmesi baskı sektörünü ve hedef kitlesini de hızlı olarak geliştirdi.  Dijital teknolojinin kabiliyetleri, baskı kalitesi, farklı medyalara uygulanabilmesi ve boya çeşitliliği iş kolunda  yeni, yeni pazarlar açtı. Seri üretimden, butik kişiye özel üretimlere, camdan, ahşaba, taşa, kumaşa baskıya kadar gelişen imkanlar farklı sektörleri de bu pazarın potansiyeli  haline getirdi. Lidya’nın sahip olduğu ürünler ve bu konuda ki tecrübesi farklı sektörlere ulaşmayı sağladı ve bundan sonrada geliştirmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca indirekt kanalda yaptığımız çalışmalar ve nitelikli  bayi  sayısını artırma çalışmaları sonuca daha da katkı sağlayacaktır.

Kullanıcıların yatırım noktasındaki tercihlerine yönelik vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Doğru makine ve malzeme seçiminde hangi kritere dikkat etmek gerekir?

Rıza Başoğlu: Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak Dünya da rekabet de her geçen gün hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak birçok ekipman, malzeme üretilmekte ve satılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi; üretilen ekipmanın üreticinin geliştirdiği, tasarımını ve fonksiyonlarını belirlediği ürün olup olmadığı. Yani yatırım yapılacak ekipmanın başka bir markanın taklidi, sadece bir takım özellikleri ile benzeyen  cihaz olmamasına özen gösterilmelidir.  Bu tip cihazların satın alma maliyetleri cazip gibi gözükmekle birlikte toplam sahip olma maliyetleri son derece yüksek olup, sürekliliği veya ihtiyaçların değişip gelişmesine bağlı farklı bir seçenek sunabilme imkanının olmaması yatırımcıyı yorar ve işletme içi standartlarının bozulmasına ve  iş kalitesinin düşmesine neden olur. Bununda anlamı Pazar kaybıdır. İkinci ve en önemli nokta ise; satış sonrası servis ağı ve kalitesidir. Aslında bu faktör toplam sahip olma maliyetine direkt  tesir eder. Malzeme tedarik sürelerinden ekipmana müdahale sürelerine  kadar önemlidir. Özellikle ekipmanın bulunduğu bölge ile hizmet veren şirketin uzakta olması ve sınırlı personel ile çalışması hizmet kalitesini düşürdüğü gibi hizmet verme sürelerini de kontrolsüz hale getirir. Kurumsal kanal açısında da en önemli nokta anlaşmaları merkez ile yapan şirketlerin bölge ofislerine hizmetin kimin tarafından verildiği  konusudur.  Kısaca ekipman tercihinde bulundukları firmaların Türkiye genelinde hizmet veren ve bu hizmeti her bölgede aynı standartlarda verebilecek güçte  olmalarına önem vermeleri ve  hizmeti kesintiye uğratmayacak güce sahip organizasyonları  tercih etmelerini öneririz.

Endüstriyel sektörünün daha iyi noktalar gelmesi için sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

 Rıza Başoğlu: Umarım 2019 yılını tüm ekonomik unsurlar ve ülkemiz daha fazla zarar görmeden atlatır ve ülkemizin hak ettiği kalite ve verimlilik değerlerine ulaşırız.

Print Friendly, PDF & Email